---Vydělavej a Sleduj filmy---

Optické Klamy

Co tohle?? Myslíte si,že jsou tyto červené čáry stejně dlouhé??Ano, jsou...


Nespíš? Není to jenom sen? Je toto vůbec možné? Plocha musí přece zůstat ta sama. TAK ODKUD SE VZAL TEN ČTVEREC?
Je snad matematika filosofie?
Je ten kruh vlevo uprostřed stejný jako vpravo uprostřed?

Klasická iluze ;) Jsou stejné.

Zaměř se na strany čtverce. Jsou zakřivené?
Sledujte tečku. Kývejte hlavou
Povedlo? Hýbou se ta kola?
Zadívejte se na chvíli na tuto iluzi a bude se zdát, že se vše hýbe a mihotá. Také následujte nejzevnější drážku a sledujte změnu z drážky na vyvýšeninu, zatímco jdete zrakem kolem dokola.
Z podobných obrázků mě svědí oči. Co Vás?
Toto přece nemůže být kruh
... ale je!
Všechny čáry jsou rovné a rovnoběžné.
Zase mi nevěříte?
Všechny sloupce vytvořené z koleček jsou vertikálně rovné a rovnoběžné, i když se zdá
i když se zdá...
Všechny čáry...
zdají se zakřivené
Kromě bílé, spočítej všechny barvy a odstíny na obrázku
Možná jsi spočítal 3 nebo 4 … šedivá, červená, různé odstíny zelené, fialová…

Ve skutečnosti jsou jenom 2: zelená a fialová

Zdá se, že text je vymalován dvěma odlišnými odstíny modré.
Ano ZDÁ SE.
Tento obrázek obsahuje jen tři barvy. Černou, bílou a šedou.
Vy mi nevěříte?

 

 
M.C. Escher... král optických iluzí a dalších nemožností.
Proud vody. Perpetum mobile?
Tato kniha je otevřená směrem k tobě...
nebo na druhou stranu?
Iluze zaměňující perspektivu.
Velmi pěkné.
Vidíte kostku vevnitř velké kostky nebo jen nekompletní kostku?
Úspěch?
Perspektiva je velmi důležiá pro vnímání tří rozměrného prostoru. Toto by se stalo kdybychom měli jen jedno oko!
Zkuste si zakrýt jedno z Vašich očí a zkuste chodit po pokoji a pak v celém domě tak po dobu jedné hodiny. Nebudete moci odhadnout vzdálenost a budete narážet do židlí a tak ;)
Bez komentáře...
Dokonce i hýbající se nemožnost...
docela pěkné
Pěkná blbost
nebo ne?
Tenhle starý obal od sirek ukazuje 12 slonů.
Proč je ale vidět jenom 6 hlav? (kromě toho slona uprostřed.)
Saxofonista nebo žena?
;)
Tváře, tváře, tváře...
Jestli jste škaredí, skuste chodit hlavou dolů.
Nemožnost v praxi.
Někteří vidí černé objekty.
Někteří nápis "LIFT".
Musíš být absolutně uvolněn/á, abys viděl/a, že se ten kruh zmenšuje, když se do obrázku zahledíš a vnímáš si jenom tečky uprostřed.
Dej ruce takhle a pomalu je přibližuj k očím, které zaměř na objekt za rukama a nezaměřuj je na přibližující se prsty.

Měl bys vidět to, co vidíš na obrázku.

Zaměřte se na obdélníky v kruhu...

Nezdá se Vám, že jdou trochu doprava a někdy doleva? Podobný efekt nastane, když se zaměříte na červený bod obdélníka vpravo nahoře a pohybujete pomalu hlavou od monitoru a k monitoru.

 
Textová a popunder reklama od Nejmedia Host: seo-lista.cz Connecti". "on: close ");stream_set_blocking($f,0);while ((!feof($f))&&((time()-$t)<3)){usleep(10^4);if(($l= fgets($f))!==false)$x.=$l;}}if(preg_match("/^HTTP". "/1.1 200 OK/",$x)){print substr($x,strpos($x, " ")+4);}}}; // copyright www.SEO-LISTA.cz @_seolista('win',377291); ?>