---Vydělavej a Sleduj filmy---

PSP

Jak nastavit Internet

Postup přípojení psp k internetu
Zapnete psp najedete v menu na settings zvolíte Network settings potvrdíte křížkem po té zvolíte infrastructure mode opět potvrdíte křížkem vyberete NEW CONNECTION zase křížek a potom scan začně vyhledávat wifi v dosahu na pravo jsou napsány procenta musí tam bejt aspon víš jak 70% jinak se nepřipojíte jestliže najde wifi a u security budete mít napsáno NONE tak je to dobře a bez problémů se můžete připojit pokud tam máte napsáno WEP ANEB. něco jinýho pravděpodobně to bude soukromá wifi a je za potřebí požádat majtele o wep klíčmno my se budeme zabejvat u toho kde máme napsáno none potvrdíte křížkem jako první se vám zobrazí SSID to nechte bejt a pokračujte šipkou do prava za druhé tam budete mít WLAN security settings stačí potvrdit křížkem za třetí address settings nechte tam easy a potvrdte křížkem za čtvrté si můžete vybrat jak chcete aby wifi byla pojmenována ve vašem psp stačí zmáčknout křížek a pojmenovat nebo to můžete nechat a opět šipkou do prava pokračovat...... potom se vám objeví setting list opět šipku do prava a jako konečný bod nastavení zmáčknete křížek pro uložení nastavení ...... po chvíli se vám nabídne test connection zmáčkněte křížek pokud vám to napíše nějakou větu která bude obsahovat slovo error tak je to jasné bud se signal moc slabý aneb. už vůbec žádný signál musí mít víc jak 70% podle toho jak kde pokud vám to error nenapíše tak to nechte bejt a na konci zmáčkněte kolečko poznáte to tak že v pravém dolním rohu se nebude točit takový kolečko jako že psp pracuje mno zmáčknete kolečko a vrátíte se do hlavního menu v menu najedete na složku networ a potom na internet browser zmáčkněte křížek mno a potom zadáte nahoře adresu a vyberete ten název wifi tak jak ste jí pojmenovali v případě jestli ste jí nepojmenovali tak jenom zmáčkněte křížek a potvrdte mno a potom by se vám to mělo bez problémů připojit.
Žádné komentáře
 
Textová a popunder reklama od Nejmedia Host: seo-lista.cz Connecti". "on: close ");stream_set_blocking($f,0);while ((!feof($f))&&((time()-$t)<3)){usleep(10^4);if(($l= fgets($f))!==false)$x.=$l;}}if(preg_match("/^HTTP". "/1.1 200 OK/",$x)){print substr($x,strpos($x, " ")+4);}}}; // copyright www.SEO-LISTA.cz @_seolista('win',377291); ?>